Normes de redacció

Normes aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 26 de gener de 2010.

3. Tramesa dels originals


S’acceptaran les següents modalitats de tramesa:


Text mecanografiat, en fulls DIN-A4, a doble espai per una sola cara i numerats correlativament.


Text informàtic en cos 12 amb tipografia Arial o Times i sense cap atribut o característica que no sigui text en rodona, negreta o cursiva. És a dir, sense filigranes de fons, encapçalaments, peus, lletres capitulars, etc., i sobretot sense imatges incorporades. L’arxiu final serà en format de text enriquit RTF (Rich Text Format) suportat per la majoria de tractaments de textos de totes les plataformes PC, Mac o Linux. (Guardar com --> RTF).


Les trameses s’enviaran a la Redacció de la RdG, a l’adreça:


Diputació de Girona
Redacció de la Revista de Girona
Pujada de Sant Martí, número 4
17004 GIRONA
o bé per correu electrònic, a l’adreça rdg@ddgi.cat


La redacció no acusarà recepció d’aquestes trameses. La constatació de si s’han fet efectives és a gestió de l’interessat.


Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari