Normes de redacció

Normes aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 26 de gener de 2010.

1. Règim de col·laboracions


Les col·laboracions a la Revista de Girona seran remunerades als seus autors. Totes les col·laboracions hauran de ser originals i inèdites, i no estaran sotmeses a consideració simultània en un altre mitjà. Si les circumstàncies fossin unes altres, l’autor hi haurà de fer referència explícita en la primera pàgina de l’article enviat a la Revista de Girona. La remuneració de la col·laboració s’efectua en compensació pels drets que els autors cedeixen. L’editor de la Revista no haurà de compensar de cap altra manera, ni directament a l’autor ni per mitjà d’una entitat de gestió col·lectiva de drets, per l’explotació de la col·laboració en els termes indicats.


Amb l’enviament del seu treball a la redacció de la Revista de Girona l’autor –i, si és el cas, altres persones que figuren com a coautores– manifesta ser el titular legítim dels drets d’explotació, la qual cosa li permet decidir la seva publicació a la Revista. Excepte que s’indiqui expressament el contrari, la Revista de Girona entén que aquesta legitimació la té també per a les imatges, taules, gràfics i altres materials complementaris que, si és el cas, s’incloguin, amb independència de qui en sigui l’autor.


Amb l’acte de remissió del seu treball, la Revista de Girona entén que l’autor cedeix els drets de reproducció, distribució i comunicació pública per editar i difondre la seva obra, tant mitjançant l’edició impresa de la revista com en la seva versió electrònica. Aquesta cessió n’ha de permetre la divulgació sense limitació territorial ni temporal, i ha de permetre realitzar les operacions tècniques i reproduccions en diferents suports que siguin necessàries per a aquesta finalitat, treballs que la Revista de Girona realitzarà directament o encarregarà a tercers sota la seva responsabilitat directa. La comunicació i posada a disposició del treball per mitjà de la xarxa Internet es podrà efectuar tant des de llocs propis de la Diputació de Girona com des de llocs creats sense finalitat de lucre per institucions catalanes si la Diputació, com a editora de la Revista de Girona, ho acordés amb els responsables d’aquests llocs amb la finalitat de potenciar la difusió de les seves publicacions.

Amb la recepció del treball, la Revista de Girona entén que s’autoritza també la seva inclusió en futures publicacions, com per exemple números especials o monogràfics de la revista, o altres productes editorials derivats.

La Revista de Girona no s’identifica necessàriament amb les afirmacions i opinions dels diferents articles, responsabilitat exclusiva dels autors.

Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari