Normes de redacció

Normes aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 5 de juliol de 2005

7. Propòsits i estructura


La Revista de Girona (RdG) és una publicació periòdica de la Diputació de Girona que té com a objectiu difondre treballs de recerca cultural i científica de l'àmbit de les comarques gironines. La RdG està regulada pel Consell de Redacció de la Revista, òrgan col·legiat integrat per investigadors, professionals i experts en diferents disciplines, especialitats i àmbits de la cultura, la ciència i la tecnologia, i que té com a missió participar activament en la programació de la revista i en la seva avaluació sistemàtica.


El president de la Comissió Informativa, de cooperació Local, Cultural i d'Acció Social presideix ordinàriament les sessions del Consell i, en la seva absència, el director de la Revista de Girona. Els membres del Consell de Redacció són nomenats per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. L'equip responsable de la confecció de la RdG s'estructura com segueix:


DIRECTOR: assumeix la responsabilitat directa de l'edició i estableix, a partir de les decisions del Consell, l'estructura i continguts de cada número.


COORDINADOR: vetlla per la consecució del material de la publicació i manté el contacte amb els col·laboradors de cada número. Revisa els originals i la maquetació de cada número.


COORDINADOR REVISTA DIGITAL: elabora els continguts de la pàgina web de la Revista de Girona i escriu i envia l'avançament de cada número a través d'un butlletí informatiu.


ASSESSOR LINGÜÍSTIC: Efectua la revisió lingüística i estilística dels textos, d'acord amb el Llibre d'estil de la Diputació de Girona.


DISSENYADOR: treballa la imatge formal, les il·lustracions, grafismes, taules i gràfics i estructura els textos d'acord amb la maquetació prevista per a cada número.


RESPONSABLE EDITORIAL: correspon a la Cap de Comunicació Cultural, que actua de secretària del Consell de Redacció, la gestió administrativa de la publicació i la coordinació funcional amb els serveis de la Diputació de Girona.


(Text aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de 4 de febrer del 2014)

Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari