Crèdits

Edició

© DIPUTACIÓ DE GIRONA
Pujada de Sant Martí, 5 - 17004 Girona
972185000
www.ddgi.cat

Director

Gerard Bagué Hugas

Coordinador

Josep Pastells i Mascort

Consell de Redacció

Marta Aymerich Martínez, Teia Bastons i Prat, Xavier Besalú i Costa, Tena Busquets Costa, Jordi Dalmau i Corominas, Joan Domènech i Moner, Carme Domènech i Puig, Jordi Dorca Costa, Joan Ferrerós i Serra, Salvador Garcia-Arbós, Rosa M. Gil i Tort, Sebastià Goday i Cuixart, Glòria Granell i Nogué, Jordi Mascarella i Rovira, Cristina Massanés Casaponsa, Joan Miró i Ametller, Joan Nogué i Font, Sílvia Planas Marcè, Marina Puig i Barris, Joaquim M. Puigvert i Solà, Josep Pujol i Coll, Ma. Dolors Reig i Garganta, Carme Renedo i Puig, Anna Ribas i Palom, Sebastià Roig i Casamitjana, Ester Sala Codina, Joan Sala i Plana, Narcís Sureda i Daunis, Joan Ventura Brugulat, Antoni Vilà i Mancebo, Dani Vivern i Lladó, Xavier Xargay i Oliva.

Redacció i administració

Servei de Comunicació Cultural
Telèfon 972 18 51 92
A/e rdg@ddgi.cat
www.revistadegirona.cat

Distribució

Grup Logístic Vilarroya, SL
Telèfon 972 40 06 30

Nordest Distribucions
Telèfon 972 67 23 54

Projecte gràfic

AMDG
Xavier Roqueta

Maquetació

Accent Llibres, SL

Projecte i desenvolupament web

Jmes1 Agència de Comunicació

Impressió

Edicions MIC

Dipòsit legal: GI-54-1958
SP/ISSN 0211-2663

Revista de Girona versió digital

ISSN 2339-8868

Revista de Gerona versió digital (1955)

ISSN 2339-885X


Revista de Girona no s’identifica necessàriament amb l’opinió que expressen els articles signats.
Prohibida la reproducció total o parcial de la revista per qualsevol mitjà sense autorització prèvia de la Diputació de Girona.

Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari