Tornar a l'hemeroteca

Llista d'autors

Els homes de Primo de Rivera a Girona

Descarregar PDF

La tragèdia de Rahola i el mal gust d'Eugeni d'Ors

Descarregar PDF

Militars demòcrates a Girona

Descarregar PDF

Dossier: memòries de les guerres del segle XX. La ridícula muralla de Franco

Descarregar PDF

Les imatges que van ridiculitzar un servei públic franquista

Descarregar PDF

Dossier: El Servei Militar. Vivència i memòria

Descarregar PDF

Dossier: El Servei Militar. Joves uniformats: la mili obligatòria

Descarregar PDF

Dossier: El Servei Militar. La Girona militar dels universitaris barcelonins

Descarregar PDF

Els Martí, fotògrafs de Girona

Descarregar PDF

El general Ríos Capapé, un peix gros controvertit

Descarregar PDF

El militar més covard o més lúcid

Descarregar PDF

El meu veí, Narcís Jordi

Descarregar PDF

Víctors, revista de l'oasi d'avantguerra

Descarregar PDF

La Girona de Màrius de Bucovich

Descarregar PDF

Dossier. Ressons de 1898 a Girona. Rahola-Unamuno: un diàleg truncat

Descarregar PDF

Francesc Gallostra, pintor de Girona

Descarregar PDF

ROSSELL FERRER, ARTEMI: El camp d'aviació de Celrà 1936-1939

Descarregar PDF

Dossier. Narcís Jubany, bisbe de Girona [1964-1973]. Les relacions Església-Estat durant el pontificat del bisbe Jubany

Descarregar PDF

CRUSAFONT I SABATER, M. (ED.): Obra numismàtica esparsa i inèdita de Joaquim Botet i Sisó

Descarregar PDF

Joan Puigbert. Historiador i amic

Descarregar PDF

Dossier. Pompeio Pascual i Carbó, un home per a la comunitat. Les relacions de Pompeio Pascual amb Josep Pla

Descarregar PDF

Fulls de la Revista

Descarregar PDF

Dossier. El sindicalisme a Girona. Els precedents del sindicalisme actual

Descarregar PDF

Dossier. Guerra civil i repressió. El capítol de la catedral de Girona i la Guerra Civil

Descarregar PDF

Dossier. Guerra civil i repressió. Papers de guerra de Carles Rahola [1937-1938]

Descarregar PDF

Dossier. Josep Pla, el nostre contemporani. Correspondència de Josep Pla amb Josep M. López-Picó

Descarregar PDF

Dossier. Josep Aguilera, pintor civil de Girona (1882-1955).Aguilera, dibuixant de la República i la Revolució

Descarregar PDF

MARQUÈS, SALOMÓ: L'exili dels mestres (1939-1975)

Descarregar PDF

L'últim governador civil

Descarregar PDF

Pep Colomer, entre el disseny comercial i la proposta revolucionària

Descarregar PDF

PUJOL, ENRIC: Ferran Soldevila. Els fonaments de la historiografia catalana contemporània

Descarregar PDF

SOLDEVILA, FERRAN: Dietaris de l'exili i el retorn

Descarregar PDF

Correspondència entre Josep Pla i Francesc Macià

Descarregar PDF

CASTELLÓ, SOFIA; CAMPS, OLGA: La guerra civil a Ripoll (1936 - 1939)

Descarregar PDF

JIMÉNEZ, ÀNGEL: La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols (1936 - 1939)

Descarregar PDF

Miquel Gil, redactor de la Revista de Girona

Descarregar PDF

Dossier. "Presència". El control i la repressió de "Presència"

Descarregar PDF

Una història de presó a la Girona de postguerra

Descarregar PDF

Dossier. Enric Marquès. Enric Marquès, escriptor: papers de publicació immediata

Descarregar PDF

Joaquim de Camps i Arboix, de l'arrauxament al prestigi acadèmic

Descarregar PDF

Dossier. Fidel Aguilar. Del mite a la realitat. Amics de les Arts i Fidel Aguilar

Descarregar PDF

Expedient i exàmens de Josep Pla a l'institut de Girona

Descarregar PDF

Trenta-cinc anys d'una església evangèlica

Descarregar PDF

Francesc Reixach, el resistent

Descarregar PDF

Dossier. Sobrequés i Reglà, vides paral.leles. Actituds polítiques de Sobrequés

Descarregar PDF

Salvador Dalí, empresonat per la dictadura de Primo de Rivera

Descarregar PDF

Dossier. Els aiguats. Els aiguats: una història que es repeteix

Descarregar PDF

Joan Orihuel, pintor de la postguerra

Descarregar PDF

Pérez-Viñeta contra Pompeu Fabra

Descarregar PDF

El Duran

Descarregar PDF

El retorn de Ricard Guinó, gironí universal

Descarregar PDF

Dossier. El Frente de Juventudes i la Sección Femenina a Girona. El Frente de Juventudes a Girona

Descarregar PDF

Dossier. El Frente de Juventudes i la Sección Femenina a Girona. Correspondència entre Mazo Mendo i Elola-Olaso

Descarregar PDF

Els excombatents franquistes a les comarques gironines

Descarregar PDF

Cent anys de les Bases de Manresa. Els gironins de les Bases de Manresa

Descarregar PDF

DOMÈNECH I MONER, JOAN: L'ensenyament a Lloret de Mar

Descarregar PDF

Dossier. 20 anys de l'Assemblea de Catalunya. Ripoll 1972. primera manifestació pública

Descarregar PDF

150 anys de l'Institut de Girona. De la Força a les Pedreres

Descarregar PDF

Dossier. Viatges i viatgers. Girona vista pels viatgers estrangers

Descarregar PDF

Emili Massanas en el record. El col.leccionista d'imatges

Descarregar PDF

Dossier. El carlisme entre dues guerres, 1876 - 1936. La Comunió Tradicionalista a Girona, 1931 - 1936

Descarregar PDF

Girona contra el procés de Burgos

Descarregar PDF

Presència evangèlica

Descarregar PDF

Dossier. La frontera dels Pirineus

Descarregar PDF

La creació del premi Bertrana, vista pel franquisme

Descarregar PDF

CANAL I MORELL, JORDI I ALTRES: Joaquim Danés i Torras (1888 - 1960)

Descarregar PDF

Dossier. Excursionisme. Literatura excursionista

Descarregar PDF

Carles i Darius Rahola, símbol d'una repressió

Descarregar PDF

Exèrcit i maçoneria a Girona, 1931 - 1939

Descarregar PDF

Dossier. La reraguarda. Vida de reraguarda durant la guerra civil. Per una moral nova

Descarregar PDF

Dossier. Miquel Santaló. Geògraf, pedagog i polític. Trajectòria d'un empordanès

Descarregar PDF

TERRADES, ABDÓ: L'Esplanada. El rei Micomicó

Descarregar PDF

Els bombardeigs a Blanes durant la guerra civil

Descarregar PDF

El delicte periodístic d'Artur Vinardell

Descarregar PDF

Bombardeig de Roses i nit de terror

Descarregar PDF

Dossier. La guerra civil. Els Fets de Maig de 1937 a la regió de Girona

Descarregar PDF

Els episcopables segons el bisbe Cartañà

Descarregar PDF

Dossier. Exclaustració i desamortització a Girona: cent cinquanta anys. De convent a fàbrica: can Barrau del carrer Nou

Descarregar PDF

Els maçons de Sant Feliu de Guíxols

Descarregar PDF

SALMERON, CARLES: El tren d'Olot. Història del ferrocarril Olot-Girona

Descarregar PDF

El personal polític de l'ajuntament de Girona, 1939 - 1979

Descarregar PDF

El personal polític de l'Ajuntament de Girona (1936 - 1939)

Descarregar PDF

El personal polític de l'Ajuntament de Girona (1930 - 1936)

Descarregar PDF

Joan Cebrià, pintor de Girona (1552 - 1590)

Descarregar PDF

Les dones públiques de la Girona medieval

Descarregar PDF

Tres documents sobre el Palau Episcopal de Girona

Descarregar PDF

Notes sobre la fàbrica Grober (1890 - 1978)

Descarregar PDF

Un pintor milanès a Girona: Joan Baptista Toscano

Descarregar PDF

Girona sota les bombes, 1936 - 1939

Descarregar PDF

DIVERSOS AUTORS: Estudis sobre temes del Baix Empordà

Descarregar PDF

La construcció del campanar de Sant Feliu durant el segle XVI

Descarregar PDF

SURROCA I SENS, JOAN: Bibliografia de Torroella

Descarregar PDF

Notícies inèdites sobre els claustres de Ripoll, Palamós i Peralada

Descarregar PDF

El testament gironí d'Aine Bru i Pere de Fontaines

Descarregar PDF

Dades inèdites sobre el pintor renaixentista Pere Mates

Descarregar PDF

El bisbe Vila i Martínez i la llengua catalana

Descarregar PDF

Un informe sobre els protestants a la diòcesi de Girona l'any 1930

Descarregar PDF

MUSEU DEL MONTGRÍ I DEL BAIX TER: Imatges fotogràfiques de Torroella i l'Estartit

Descarregar PDF

DDAA: Estudis sobre temes del Baix Empordà

El retaule de la capella del Corpus de la catedral

Descarregar PDF

L'ex-col.legiata de Sant Feliu i la guerra civil

Descarregar PDF

Noves dades sobre els pintors Mates

Descarregar PDF

Sobre la filatura de Santa Eugènia

Descarregar PDF

Gironins heterodoxos: els espiritistes

Descarregar PDF

La ciutat de Girona a mitjan segle XVII

Descarregar PDF

El Girona F. C. ha complert cinquanta anys

Descarregar PDF

El setge de Girona en la guerra dels malcontents

Descarregar PDF

Dos articles de Vicens i Vives

Descarregar PDF

ROMERO I DALMAU: El republicanisme federal i empordanès 1868 - 1869

Descarregar PDF

Els morts de Girona a la guerra civil

Descarregar PDF

MURLÀ I GIRALT, JOSEP: La Vall de Bianya

Descarregar PDF

Terratrèmols a Girona (Segles XVIII - XIX)

Descarregar PDF

BORBONET, ANNA: La Vall del Bac

Descarregar PDF

MARQUÈS, J.M.; RIERA, J.: Avinyonet de Puigventós. Poble, parròquia i castell

Descarregar PDF

AMETLLA, C.: Memòries polítiques

Descarregar PDF

Pere Blasi, geògraf català

Descarregar PDF

Elements per una història de Salt. Nota prèvia

Descarregar PDF

Elements per a una història de Salt. Visió històrica del poble de Salt

Descarregar PDF

Elements per a una història de Salt. Esdeveniments per a una cronologia

Descarregar PDF

Elements per a una història de Salt. Una col.lecció de documents

Descarregar PDF

Elements per a una història de Salt. Àlbum fotogràfic

Descarregar PDF

ROURA, GABRIEL: Una nova versió de l'epístola farcida de sant Esteve

El bisbe Cartañà i la repressió del 1939

Descarregar PDF

La investigació geogràfica sobre les comarques gironines a les Universitats de Barcelona

Descarregar PDF

Acció Social Agrària de les terres gironines. (2)

Descarregar PDF

CARANDELL I PERICAY, JUAN: El Bajo Ampurdán. Ensayo geográfico

Descarregar PDF

Miquel Santaló, recensions de geografia

Descarregar PDF

CIRICI, ALEXANDRE: Dues esglésies romàniques. Queralbs, Fustanyà

Descarregar PDF

Precisions sobre Pau Alsina

Descarregar PDF

ROVIRA I VIRGILI, ANTONI: Els darrers dies de la Catalunya republicana

Descarregar PDF

La indústria moderna a la Girona del segle XIX: la foneria Planas

Descarregar PDF

Bibliografia de Miquel Santaló

Descarregar PDF

VINYETA, RAMON: L'art romànic a la vall de Camprodon

Descarregar PDF

PLADEVALL, ANTONI: El Santuari de la Mare de Déu del Coll

Descarregar PDF

Salt a mitjan segle XIX. L'origen de la mà d'obra atreta per la indústria tèxtil

Descarregar PDF

Notes sobre la banca de la restauració: "Crédito Gerundense"

Descarregar PDF

Notes sobre la banca gironina de la "febre d'or". "El Banco de Gerona"

Descarregar PDF

Opinió

L'espai en que els lectors de Revista de Girona poden expressar les seves opinions i comentaris

Hemeroteca

Si voleu fer cerques avançades a l'hemeroteca feu clic aquí

Subscripció

Podeu descarregar-vos el formulari (PDF) de subscripció a la versió impresa de la Revista de Girona

Butlletí

Si voleu rebre el butlletí informatiu de la Revista de Girona a la vostra adreça electrònica ompliu el següent formulari